Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

Květinářské a floristické dny 25. – 27. 2. 2016

28. 2. 2016

Na Květinářských a floristických dnech 2016 se sešli členové Svazu květinářů a floristů ČR. Akce se uskutečnila v areálu společnosti AGRO CS Česká Skalice.
Přednášky obstarali zástupci ÚKZÚZ s přednáškou o registraci přípravků. Kontroly ČOI představili pracovníci z pobočky Hradec Králové a Pardubice. Dozvěděli jsme se velmi zajímavé informace.

Odpoledne již probíhala valná hromada Svazu květinářů a floristů ČR. Během ní zazněly zprávy o činnosti a plnění rozpočtu, plánu činnosti a návrhu rozpočtu. Byla zvolena i členka revizní komise: Ing. Marcela Nachlingerová. Členové schválili Stanovy SKF ČR, Jednací a příspěvkový řád i Volební řád. Diskuze byla směřována především k Marketingovému fondu a účasti květinářů v něm. Diskuze byla i o naší účasti v dalších organizacích.

Večer následovalo přátelské posezení. Druhý den pokračovaly Květinářské dny návštěvou AGRO CS, Zahradnictví Mikan v Chrudimi a přátelským posezením ve firmě FLORASIS v Jezbořicích. Celkově se Květinářské a floristické dny vydařily a všem, kteří se zúčastnili, se líbily.

zdroj: Svaz květinářů a floristů ČR