Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

Zdroje kvalitních rašelin

2. 9. 2013

V průběhu letošního června zamířila skupinka aktivních úspěšných českých pěstitelů na návštěvu rašeliniště, dodávajícího svou surovinu přednímu českému výrobci s evropským významem – společnosti AGRO CS a.s.

Rašeliniště

První, co všechny návštěvníky upoutalo, byla rozloha těžených ploch a jejich čistota z hlediska zaplevelenosti. Plochy jsou velmi rozlehlé, přesto pečlivě udržované v bezplevelném stavu, takže výsledný produkt není třeba náročně upravovat například propařováním, a tím podstatně zhoršovat jeho fyzikální vlastnosti. Kvalitou se jednalo o vrchovištní typy rašelin H1 – H3 (H4). Převažoval způsob těžby horizontální, z části i vertikální.

Změna technologie těžby

Oproti minulosti těžba rašeliny neprobíhá zcela nahodile, ale podle předem daných jasných pravidel. Obrovskou změnou je nasazení moderní výkonné techniky. Navštívené firmy výhradně používají kolové traktory vyšších výkonových tříd zvučných světových značek. Ty poskytují tažnou sílu a zdroj energie pro pasivní kypřiče, vakuové sběrače a další potřebnou mechanizaci. Odpadlo tak využití dřívějších pásových traktorů, aktivních fréz a mechanických kolečkových sběračů známých mj. i z České republiky.
Tato změna se projevila pozitivně na kvalitě získávaných surovin v tom směru, že nedochází k tak intenzivnímu rozmělňování a tvorbě velkého množství prachových částic pro určité typy pěstebních substrátů. Výhoda této nové technologie spočívá i v daleko nižší potřebě pracovních sil, sběr je rychlejší, efektivnější především za méně příznivých klimatických podmínek.
Podobné změny doznalo i získávání rašeliny v borkách. Místo dřívější mechanizace jsou nasazovány jeřábové nakladače se speciální lopatou. Jediné, co zůstalo u této technologie původní, je využití podílu lidské práce při procesu vysoušení. Tehdy jsou jednotlivé cihličky ručně převraceny a rovnány. Pouze lidská pracovní síla totiž dokáže kvalitně rozlišit rozdíl mezi suchou a vlhkou hmotou. Zajímavou novinkou pro mnohé byla i technologie těžby pro energetické využití, kdy jsou lisovány různě tvarované agregáty rašeliny. Po dokonalém vysušení za několikerého obracení jsou sbírány mechanizovaně.

Další zpracování

Po převozu rašeliny deponované na hromadách, přímo na okrajích těžebních polí, je materiál tříděn na k tomuto účelu konstruovaných třídicích stolicích sestávajících ze soustavy hvězdicových sít o velkém výkonu. V jedné operaci je tak velice šetrně materiál roztříděn na jednotlivé velikostní frakce. Velmi se dbá na nízký podíl prachových částic. V minulosti bylo třídění prováděno jen velmi orientačně na podstatně menší počet velikostí. Další operací potom je zpracování jednotlivých podílů podle závazných receptur na příslušné pěstební substráty, jejich zabalení a transport zákazníkům.

Závěr

Velká většina pěstitelů neměla do této chvíle vůbec tušení, co obnáší získání rašeliny kvalitních parametrů k přípravě substrátu pro jejich rostliny, z jakých jednotlivých dílčích operací se vlastně skládá. Uvědomili si, že pro co nejlepší výsledek jejich pěstitelské činnosti, je třeba co nejpřesněji definovat svou potřebu – jakou rostlinu hodlají pěstovat, v jaké velikosti kontejneru, jak dlouho, jakou technologií zálivky či přihnojování atd. Zároveň zjistili, jak je důležité znát dokonale možnosti svého dodavatele.

Ing. Jiří Valtera AGRO CS a. s.

Článek z časopisu Zahradnictví: Zdroje kvalitních rašelin