Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

Humastar 10 l

Humastar 10 l

Vysocekoncentrovaný vodný roztok huminových kyselin pocházejících z ruského Leonarditu.

  • rozvíjí kořenový systém
  • způsobuje green efekt
  • zvyšuje obsah chlorofylu

Velikost balení: kanystr 10 l

Traviny

Aplikace ve fázích: 1. fáze – jarní regenerační postřik (ihned po odstranění stařiny). Další aplikace opakovaně každé 2 – 3 týdny. Dávkování přípravku HUMASTAR 0,5 l/ha.

Ozelenění travin

Humastar aplikujte 4 – 5 dní před akcí. Dávkování přípravku HUMASTAR 1 l/ha.

Kontaktovat
072179