Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

ND 4+1h Drenážní a vodozádržný systém

ND 4+1h Drenážní a vodozádržný systém

Černá netkaná filtrační geotextilie je přilepena k povrchu hladké strany perforovaného jádra a bílá netkaná geotextilie, plnící funkci paropropustnou, ochrannou a separační, je spojena s každým nopem na odvrácené straně fólie. Drenážní systém ND 4+1h je součástí souvrství Systémů Extenzivních a Intenzivních zelených střech AGRO CS. V těchto souvrstvích plní funkci filtrační, drenážní a ochranné vrstvy. Konstrukční výška kolem 17 milimetrů zabraňuje přemokření substrátu a rizikům spojeným s promrzáním dlažby. Tato výška profilu také umožňuje větší vzdálenosti potřebné k odvodnění plochy. Je vhodný pro “klasickou” teplou skladbu střešní konstrukce i pro obrácenou skladbu střešní konstrukce.

Materiál goetextilie: (PP,PE)

Konstrukční výška: 17 mm

Pevnost v tlaku: 450 kPa

Perforace: 6,3 mm: 1540/m²

Vodozádržnost: 4,3 l/m²

Hmotnost: 1 017 g/m²

Drenážní kapacita i=1 při zatížení 20 kPa: 7.83 l/(s.m)

Drenážní kapacita při sklonu 2 % a při zatížení 20 kPa: 0.96 l/(s.m)

Rozměry (d x š): 30 m x 1,25 m

Balení: 37,5 m² v roli

Kontaktovat
076306