Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

Rozbor závlahové vody

Rozbor závlahové vody

  • Rozbor surové a upravené vody v rozsahu dle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., v aktuálním znění.
  • Rozbor odebírané podzemní a povrchové vody dle příloh č. 1 a 2 Vyhlášky MZe č. 20/2002 Sb. v aktuálním znění.
  • Rozbor podzemní vody dle Metodického pokynu MŽP ČR 8/1996 – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody.
  • Rozbor průsakové a podzemní vody z monitorovacích vrtů na skládkách odpadů, u čerpacích stanic pohonných hmot.
  • Rozbor povrchové vody za účelem výpočtu směšovací rovnice dle nařízení vlády.
  • Rozbor povrchové vody z rybníků a vodních nádrží.
Kontaktovat