Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

Strukturální substrát

Novinka

Strukturální substrát

Strukturální substrát je určený pro výsadby dřevin a zeleně zejména ve městech a průmyslových zónách. Používá se v místech s omezenou výměnou půdního vzduchu, jako např. v zastavěných a zadlážděných ulicích měst, parkovišť, atd. nebo na stanovištích s nevhodnou jílovitou půdou. Cílem je vytvoření potřebné kořenové zóny s dostatečnou výměnou vzduchu pro zajištění dobrého růstu rostlin. Slouží k přípravě výsadbové směsi na místě, smícháním se zeminou, pískem a štěrkem.

Složení surovin: aktivní uhlí, kůrový kompost, dolomitický vápenec, směsné hnojivo

Bezrašelinový Strukturální substrát je vyroben z obnovitelných zdrojů. Využívá části rostlin, které by jinak navyšovaly množství produkovaných odpadů. Obsahuje směs kompostu a aktivního uhlí – zuhelnatělé biomasy, obohacené živinami.  Složka kompostu je přirozenou přírodní zásobárnou živin pro vysazené rostliny. Zuhelnatělá složka vylehčuje půdu a zlepšuje její strukturu. Obsahuje obrovské množství pórů. Zvyšuje schopnost půdy zadržet vodu i živiny. Aktivní uhlí se získává zuhelnatěním biomasy. Při tomto procesu se přeměňuje organický uhlík na trvalou formu, která prakticky nepodléhá rozkladu a tím zajišťuje trvalou strukturu po dobu mnoha staletí. Podle současných poznatků se tak jedná o účelné trvalé uložení uhlíku, získaného z ovzduší rostlinnou biomasou při fotosyntéze z oxidu uhličitého.

Doporučení pro použití:

Strukturální substrát smícháme ve vhodném poměru se štěrkem případně hrubým pískem nebo zeminou podle předpokládaného účelu. Pro zajištění dostatku vzduchu pro kořeny stromů a vsakování a retence vody, zvláště v oblasti pod zpevněnými plochami (zadlážděné chodníky, parkoviště apod. se používá ve směsi s hrubým štěrkem (cca do 40 mm) v poměru do 15 % objemových substrátu a 85 % štěrku. Naopak pro vrchní vrstvu zeminy pro výsadbu a na záhony se strukturální substrát používá ve směsi se zeminou a případně pískem. Pro obohacení zeminy pro výsadbu na květinové záhony doporučujeme použít až 30 % strukturálního substrátu ve směsi se zeminou případně s podílem písku).

Substrát pro výsevy i těch nejnáročnějších druhů osiv včetně obalovaných, pro vegetativní množení dřevitých i bylinných řízků. Pro předpěstování nejmladších rostlin vyžadujících neutrální pH.
Vyrovnaná, velmi jemná struktura, do 8 mm bez dlouhých vláken. Velmi nízká objemová hmotnost, vysoká nasáklivost pro vodu, nesléhavost, strukturnost, vzdušnost, nezaplevelenost, nezasolenost, bez zárodků chorob a škůdců.

Možnosti balení: 074025 – volně ložený, 01197A – balení 70 l

Kontaktovat
074025