Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

Zrnitostní rozbor substrátu

Zrnitostní rozbor substrátu

Rozbor dle VŠÚOZ Průhonice

 • sušina, spalitelné látky, objemová hmotnost
 • ve vodním výluhu: pH/H2O, vodivost, N-NO3, Na, Cl,
 • v Göhlerově výluhu: N-NH4, N-NO3, P2O5, K2O, MgO, CaO
 • Komposty – vlhkost, spalitelné látky, N-celkový, poměr C:N, pH
 • Totální obsahy živin – N,P2O5,, K2O, MgO, CaO
 • Rizikové kovy – 9x (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn)

Rozbor dle rakouské normy ÖNORM S 2021

 • objemová hmotnost, pH/H2O, vodivost, obsah solí
 • ve výluhu CAL: P2O5, K2O, MgO
 • ve výluhu CaCl2: N-NH4, N-NO3
 • mikroelementy a rizikové kovy dle požadavku

Rozbor dle evropské normy EN 13037, EN 13038, EN 13041, EN 13650, EN 13651, EN 13652

 • sušina, objemová hmotnost
 • ve výluhu CAT: pH, N-NH4, N-NO3, P2O5, K2O, MgO
 • ve vodním výluhu: pH, vodivost, N-NH4, N-NO3, P2O5, K2O, MgO, CaO
 • mikroelementy a rizikové kovy dle požadavku
Kontaktovat