Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

Pokusná políčka AGRO CS a.s. 2013

29. 4. 2013

Jedinečný projekt společnosti AGRO CS, který se uskutečnil v roce 2013.

  • Počet políček: 450
  • Počet testovaných směsí : 80
  • Počet testovaných odrůd: 320

V roce 2013 se Profi sekce Trávníkového programu firmy AGRO CS a.s. rozhodla založit Projekt pokusných políček travních směsí a odrůd. Založení těchto pokusných políček má více důvodů, ale pokud zmíníme ty nejdůležitější, tak je to vlastní přehled o jednotlivých odrůdách a travních směsích a především neobyčejná příležitost pro naše zákazníky navštívit tyto plochy.

Pokusná políčka byla založena v areálu V Lukách v České Skalici. Díky tomu již zmíněná možnost návštěvy zákazníků není limitována termíny a po předchozí dohodě lze tyto plochy navštívit téměř po celý rok. Samotná pokusná plocha je plně po závlahou a trávník je založen na kombinaci zeminy a trávníkového substrátu.

O plochu je pečováno běžným způsobem včetně hnojení, sekání a závlahy.
Zahájení výsevu proběhlo v termínu 15. až 20. května.

Na ploše vzniklo 450 pokusných políček, kde 2/3 tvoří odrůdy a 1/3 travní směsi typu hobby a profi. Rozměr políčka je 1 m² a každý pokus má vždy jedno opakování.

V pokusných políčkách jsou testovány odrůdy Jílků, Lipnic, Kostřav, Psinečků. Dále pak veškeré profi travní směsi pro zahradní a parkové realizace, fotbalová a golfová hřiště. Pro porovnání jsou použity i hobby travní směsi dostupné ve standardní nabídce.
Pokusná políčka jsou umístěna na slunném stanovišti, na kterém jsou použity výsevky 25 g/m². Dále pak vznikla plocha, která je po celý den v zastínění pro ukázku reakce jednotlivých odrůd na zastínění. Poslední plochu tvoří políčka rozdílných výsevků od 30 g/m² až po 50 g/m². Již po prvním týdnu se především u odrůd ukázala vysoká odlišnost rychlosti klíčení.