Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

Hnojiva

Základní hnojení

Vždy by mělo být prováděno na základě zjištění aktuálního stavu zásobenosti půd či substrátů. Je třeba provést pravidelné monitorování výživného stavu prostřednictvím akreditované laboratoře minimálně buď na začátku či na konci každého pěstebního cyklu. Při vyhodnocování výsledků je třeba dbát na použití správné metodiky zjišťování. Substráty jsou analyzovány zpravidla Metodou dle Soukupa a minerální půdy Metodou Mehlich III. Naše firma v tomto směru provozuje Zkušební laboratoř č. 1468 akreditovanou ČIA. V případě zájmu dokážeme stanovit dávky jednotlivých hnojiv pro toto základní vyhnojení případně přihnojení.

Základní hnojení venkovních ploch

Termínově nejlépe se osvědčuje podzimní období pro doplnění P, K, Mg, úpravu pH vápněním v kombinaci s organickou hmotou (kompostem), eventuelně se zeleným hnojením. Velmi vhodné je použití jednosložkových hnojiv (Superfosfát, Síran draselný) jednotlivě či ve formě směsných hnojiv, popřípadě kombinovaných hnojiv (Amofos, NPK různých kombinací – např. 15+15+15 aj.).

Základní hnojení krytých ploch

V posledním období je v naprosté většině krytých pěstebních ploch používán již základně vyhnojený substrát , který je po ukončení pěstebního cyklu téměř vždy obměňován (nahrazen novým). Základní vyhnojení je tak provedeno již při výrobě substrátu především hnojivem PG mix, Multimix (působí 6 – 8 týdnů) či dlouhodobě působícími hnojivy např. Multicote
(doba působení závisí na teplotě – dle typu 6 – 8 měsíců).

Přihnojení

Některými autory je nazýváno jako hnojení na list. Je jednou z mnoha operací prováděných řádným pěstitelem v průběhu vegetačního období pěstovaných sazenic. Na jeho pravidelnosti mnohdy závisí konečná kvalita a schopnost sazenic přezimovat.