Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors

Rašeliny

Rašelina = organické zbytky rostlinných společenstev v různém stupni rozkladu, vzniklé v důsledku nedostatku kyslíku a za působení vody procesem zvaným rašelinění. Kvalitní rašelina tvoří v současnosti základ většiny receptur dodávaných pěstebních substrátů.