Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Search in posts
Search in pages

Rašeliny

Rašelina = organické zbytky rostlinných společenstev v různém stupni rozkladu, vzniklé v důsledku nedostatku kyslíku a za působení vody procesem zvaným rašelinění. Kvalitní rašelina tvoří v současnosti základ většiny receptur dodávaných pěstebních substrátů.