Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors
Programy

Substráty a rašeliny

Substrát je vlastně člověkem uměle vytvořené prostředí pro zdravý růst rostlin, obsahují hnojiva a další přídavné, zlepšující složky pro počáteční růstové fáze, případně pro celý pěstební cyklus.

Rašelina = organické zbytky rostlinných společenstev v různém stupni rozkladu, vzniklé v důsledku nedostatku kyslíku a za působení vody procesem zvaným rašelinění. Kvalitní rašelina tvoří v současnosti základ většiny receptur dodávaných pěstebních substrátů.