Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Search in content
Post Type Selectors
Programy

Přípravky na ochranu rostlin

Přípravky na ochranu rostlin jsou výrobky určené:

  • K ochraně rostlin nebo rostlinných produktů proti škodlivým organismům nebo k zabránění působení těchto organismů – fungicidy.
  • K ovlivňování životních pochodů rostlin jinak než jako živiny – regulátory růstu.
  • K ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí, potlačování nežádoucího růstu rostlin nebo předcházení takovému růstu – selektivní a totální herbicidy.

DŮLEŽITÉ: Přípravky s označením PP – PŘÍPRAVKY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ – lze prodat pouze osobám, kteří prokáží, že konečný odběratel je držitel odborné způsobilosti 2. nebo 3. stupně.

Přípravky neoznačené PP mohou být v průběhu roku zařazeny do kategorie přípravků pro profesionální použití.